Plezierig lessen. Veilig en vertrouwd

Autorijschool Co Verhaar

Cookiestatement

De website van Autorijschool Co Verhaar maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die een website op de hardware (bijvoorbeeld computer of smartphone) van u als gebruiker achterlaat. In dit statement valt onder de term cookies ook zogeheten ‘lokale opslag’ en daarmee vergelijkbare technologieën.

Hieronder wordt nadere informatie gegeven over de cookies die gebruikt worden. Indien en in zoverre met cookies ook persoonsgegevens worden verwerkt vallen deze persoonsgegevens onder de werking van de privacybepalingen die van toepassing zijn op het gebruik van deze website en onze dienstverlening. Voor de bescherming van de persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van autorijschool Co Verhaar.

Soorten cookies

A. Functionele cookies

Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruik van de website te vergemakkelijken en te optimaliseren. Daarnaast worden deze cookies gebruikt voor het opsporen van misbruik van de website.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten “lokale opslag”. De website gebruikt lokale opslag in de browser om tijdelijk gegevens op te slaan. Hiermee kunnen pagina’s sneller worden weergegeven, is zichtbaar of een gebruiker is ingelogd, en kan na het verlopen van de sessie van de gebruiker, na inlog, weer dezelfde pagina aan de gebruiker worden getoond. Deze informatie kan de naam van de gebruiker bevatten.

B.  Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van de software van Google Analytics. Gemeten wordt hoeveel gebruikers de website bezoeken, op welk tijdstip de website en –pagina’s worden bezocht, vanuit welke regio de internetgebruiker de website bezoekt, via welke andere website de gebruiker op de website is gekomen, welke pagina’s worden bezocht (hoe lang en hoe vaak) en in welke volgorde en/of er foutmeldingen zijn opgetreden. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de gebruikers. 

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Affiliate cookies’. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke advertentie leidt tot aankoop van een bepaald product of dienst, zodat degene die deze advertentie heeft getoond (de affiliate) daarvoor bijvoorbeeld een beloning kan ontvangen van de adverteerder.
Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘A/B testing cookies’. Deze cookies worden gebruikt om bijvoorbeeld te achterhalen welke versie van een website het beste aanslaat bij de gebruiker. 

Google Analytics: De cookies van Google Analytics zijn privacy vriendelijk ingesteld. Met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd, “gegevens delen” is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies.

C.  Tracking cookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet)gedrag van de gebruiker van de website (profiling). Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties die passen bij het (zoek)profiel van de gebruiker.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social media cookies’. Informatie op de website kan worden gedeeld via social media. Daarvoor kan gebruik worden gemaakt van de op de website aanwezige social media buttons. Deze functioneren op basis van social media cookies die zijn geplaatst door de social media derde partijen (zoals bijvoorbeeld Facebook, Twitter en LinkedIn). Door op een social media button te klikken, wordt u doorgeleid naar de website van de desbetreffende social media partij. Voor het gebruik van de cookies van de social media partijen verwijzen wij naar de informatie hierover op de websites van deze social media partijen. Deze informatie kan regelmatig wijzigen zonder dat wij daar enige invloed op hebben.

Dit geldt bijvoorbeeld voor zogeheten ‘Social plug-in tracking cookies’. Dit betreft een cookie dat wordt aangemaakt door de enkele aanwezigheid van een of meer social media buttons op de website, zelfs zonder dat daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van doorlinken naar de website van de desbetreffende derde.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die we gebruiken voor de website van autorijschool Co Verhaar

Naam 

Cookie soort

Doel en Omschrijving


  Bewaartermijn

X

Functionele Cookies

Nodig om onze website naar behoren te laten functioneren   en een gevraagde dienst te leveren, gebruik ervan te vergemakkelijken en te optimaliseren   en misbruik tegen te gaan.

30 dagen

X

Analytische Cookies

Om onze website en bijbehorende technologieën te   analyseren, te onderhouden, 
  te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan.

30 dagen

X

Tracking Cookies

Om de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken   van onze website. Informatie over het bezoek wordt vastgelegd, zodat bij een    volgend gebruik relevante informatie kan worden gebruikt voor het gemak van   de bezoeker.

30 dagen

Verwijzingen en links

Deze website bevat verwijzingen en/of links naar één of meerdere websites van derden, welke mogelijk ook gebruik maken van cookies. Wij hebben geen controle over de cookies die op deze websites worden geplaatst en adviseren het privacystatement/cookiestatement van de betreffende website te raadplegen voor informatie.

Geen cookies of cookies verwijderen

Met behulp van uw browserinstellingen kunt u aangeven dat u niet (langer) wilt dat er cookies op uw hardware worden geplaatst. Indien hiertoe wordt overgegaan, dan kan dat de mogelijkheden en het functioneren van de website beïnvloeden.

Zelf bepalen welke cookies je accepteert

Je kunt in de meeste gevallen je browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om je te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden. Je kunt dan zelf bepalen of je de cookie accepteert of niet. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij je graag naar de handleiding van je browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

 

Google Chrome:

Klik op het Chrome-menu op de browserwerkbalk.

Selecteer Instellingen.

Klik op Geavanceerde instellingen weergeven.

Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop Instellingen voor inhoud.

In het gedeelte 'Cookies' kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

Voorbeeld Internet Explorer 11.0:

Klik in het menu Extra op Internetopties

Klik op het tabblad Privacy

Nu kun je instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden.

Met OK bevestig je de instelling.

Voorbeeld Firefox:

Klik op de menuknop en kies Opties

Klik op het paneel Privacy.

Cookies verwijderen

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum, wat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens meer registreren. Er kan echter ook voor gekozen worden de cookies vóór verloop van de houdbaarheidsdatum handmatig via de eigen browser te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser. De cookies die wachtwoord, inlognamen en andere voorkeuren bijhouden, kunnen eveneens aan- of uitgezet worden via de browserinstellingen.

Vragen en/of opmerkingen over dit cookiestatement kunnen kenbaar gemaakt worden per email via ​els-beekman@live.nl. Het streven is om binnen vier werkdagen na ontvangst van een vraag en/of opmerking te reageren.Privacyverklaring autorijschool Co Verhaar  

Autorijschool Co Verhaar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onderstaande Privacyverklaring.

Persoonsgegevens die door autorijschool Co Verhaar verwerkt worden.

Autorijschool Co Verhaar verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken door de gegevens die u middels ons invulformulier aan ons verstrekt dan wel op basis van de eventuele geplaatste cookies.

- Bedrijfsnaam

- CBR registratie nummer

- Kamer van Koophandel inschrijfnummer

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatiegegevens

- Gegevens over uw activiteiten op onze website

- IP-adres

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites   heen

- Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt autorijschool Co Verhaar uw persoonsgegevens

Autorijschool Co Verhaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder omwille het gerechtvaardigde commerciële belang van autorijschool Co Verhaar.

- Het beantwoorden van vragen via het door u ingevulde contactformulier, eventueel daaruit voortvloeiende offertes en vastleggen van inschrijvingen.

- Autorijschool Co Verhaar  analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren omwille het gerechtvaardigd commerciële belang van autorijschool Co Verhaar.


Geautomatiseerde besluitvorming

Autorijschool Co Verhaar neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van autorijschool Co Verhaar tussen zit. Op dit moment worden zulke programma’s en systemen niet gebruikt.

Hoe lang bewaart autorijschool Co Verhaar uw persoonsgegevens

Autorijschool Co Verhaar bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Autorijschool Co Verhaar verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Autorijschool Co Verhaar blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die autorijschool Co Verhaar op haar website gebruikt

Autorijschool Co Verhaar gebruikt geen/alleen technische en functionele cookies/tracking cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Minderjarigen

Als u 16 jaar of jonger bent, mag er uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordiger(s) gebruik gemaakt worden van onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door autorijschool Co Verhaar. U heeft daarbij tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waar wij over beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar els-beekman@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken op uw verzoek. Mocht er geen reactie binnen vier weken volgen? Neemt u alstublieft telefonisch contact met ons op.

Autorijschool Co Verhaar wil u er tevens op wijzen dat u wanneer u vermoed dat uw gegevens onterecht ge- dan wel misbruikt zijn de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Te weten: de Autoriteit Persoonsgegevens. Via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe autorijschool Co Verhaar de beveiliging van uw persoonsgegevens waarborgt

Autorijschool Co Verhaar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met els-beekman@live.nl .

Contactgegevens:

Autorijschool Co Verhaar is gevestigd aan John F Kennedyplantsoen, 8, 2252ER, Voorschoten

website:                                       www.autorijschoolcoverhaar.nl

e-mailadres:                                 els-beekman@live.nl

telefoonnummer:                         0622383789